FinTech Wales Recruitment Event at University of South Wales

  • FinTech Wales Events

 

Introducing Great Talent to Great Employers

We’re delighted to be hosting a Recruitment Event to introduce leading fintech organisations to amazing students and individuals with various different skills and backgrounds looking to find out more about the opportunities within the Welsh fintech ecosystem.

Employers – Stands are available to all FinTech Wales members on a first-come, first-served basis. To enquire about a stand, please contact [email protected].

Individuals – Book your ticket and meet some of the most prominent Welsh employers, gain insight into the vibrant sector and discover opportunities in fintech.

Ynglŷn â Phrifysgol De Cymru (PDC):

PDC yw un o brifysgolion mwyaf cyffrous ac uchelgeisiol Prydain. Yn arloesol, yn ffyniannus ac yn gynaliadwy, rydym yn gweithio i greu dyfodol gwell i’n myfyrwyr, ein cymunedau a’n partneriaid yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.

Darganfyddwch ddyfodol cyflogadwyedd technoleg ariannol gyda’r gyfres gyntaf o ddigwyddiadau cydweithredol rhwng FinTech Cymru a Phrifysgol De Cymru (PDC) yn 2024. I aelodau FinTech Cymru, mae hwn yn gyfle cyffrous i arddangos eu busnesau, gan ddarparu cyfleoedd unigryw ar gyfer trafodaethau ar leoliadau, interniaethau, a chyflogaeth gydag unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y sector.

P’un a ydych chi’n aelod o FinTech Cymru, yn fyfyriwr sy’n chwilio am gyfleoedd, neu’n weithiwr proffesiynol yn y diwydiant, y digwyddiad hwn yw’ch tocyn chi i flaen y gad o fewn y diwydiant technoleg ariannol.

About University of South Wales:

The University of South Wales (USW) is one of Britain’s most exciting and ambitious universities. Innovative, thriving and sustainable, we work to build better futures for our students, our communities and our partners economically, socially and culturally.

Discover the future of fintech employability with the first of a series of collaborative events between FinTech Wales and the University of South Wales (USW) in 2024. For FinTech Wales members, this is an exciting opportunity to showcase their businesses, providing exclusive opportunities for discussions on placements, internships, and employment with anyone who is interested in a career in the sector.

Whether you’re a FinTech Wales member, a student seeking opportunities, or an industry professional, this event is your ticket to the forefront of Fintech.